پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
استان کرمانشاه

KERMANSHAH1.jpg

موقعیت جغرافیایی :

استان کرمانشاه در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با استانهای ( لرستان، کردستان، ایلام، همدان ) و از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است مختصات جغرافیایی آن بین 36 و 33 درجه و 15 و 35 درجه شمالی و 24 و 45 درجه تا 30 و48 درجه طول شرقی قرار دارد .

با توجه به پیشینه استان به دورانهای زمین شناسی و برخورداری از رشته کوههای زاگرس میانی، رخنمون استان باسازندهای کوهستانی با ویژگیهای طبیعی خاص، وجود قلل مرتفع با حداکثر 3390 متر، دره های ژرف، دشت ها و جلگه های پست با حداکثر بلندای 180 متر ( اختلاف ارتفاع 2310 متر ) را سبب گردیده است گسترده استان کرمانشاه با مساحت 600/463/2 هکتار از وجود 000/800 هکتار پوشش جنگلی و 091/933 هکتار اراضی کشاورزی برخوردار است و دارای جمعیتی بالغ بر 596/778/1 نفر می باشد .

آب و هوا :

آب و هواي استان تحت تاًثیر رژیم مرطوب مدیترانه ای و دارای میانگین میزان بارندگی سالانه 300 تا 800 میلیمتر میباشد بر اساس طبقه اقلیمی کوپن، استان کرمانشاه دارای 4 اقلیم متفاوت است:

    1- زمستان ملايم و تابستان گرم و خشک در شهرستانهای قصرشيرين – سرپل ذهاب و دهستان ازگله در جنوب غربی جوانرود

2-    زمستان سرد و تابستان خنک ( پاوه جوانرود و کرند غرب )

3-    نیمه خشک واستپي خنک شهرستان سنقر و دهستان پشت دربند کرمانشاه

    4-    نیمه خشک و استپی گرم شامل کنگاور صحنه هرسين

تنوع زیستی و مناطق (بوم سازگان ها ) طبیعی استان :

پستی و بلندیهای متعدد زاگرس که به صورت مجموعه ای از رشته کوههای موازی و دشتهای مرتفع کوهستانی که در میان آنها شکل گرفته و همچنین وجود شرایط ویژه و مساعد آب و هوایی، غنای منابع محیط زیست طبیعی از قبیل آب، خاک، جامعه حیات وحش و جامعه گیاهی را موجب گردیده که مجموعه این عوامل، تنوع بوم سازگان ها را پدید آورده است :

    بوم سازگان کوهستانی جنگلی و غیر جنگلی .

     بوم سازگان دشتی و جلگه ای مرتفع و پست.

     بوم سازگان آبی شامل تالابی و رودخانه ای .

  کوهستانها :

 گونه غالب در بوم سازگان کوهستانی جنگلی را بلوط تشکیل می دهد که سطح وسیعی از مناطق استان دارای این وضعیت هستند و نقاط بسیاری از بلندیهای شهرستانهای کرمانشاه، هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر کلیایی در زمره مناطق کوهستانی غیر جنگلی می باشند که بخشهای بسیاری از ارتفاعات دالاهو، شاهو، بازی دراز ، پراو، حجر، شیرز، نخود چال، امروله، سطر، کیوه نان، بزاو و ......... را می توان نام برد .

دشتها :

حدود یک سوم از پهنه استان کرمانشاه را مناطق دشتی و پست در بر گرفته که با وسعتهای مختلفی در میان ارتفاعات محصور هستند، کم ارتفاع ترین این دشتها در سومار و نفت شهر با 180 متر و بلندترین آنها دشت سنقر با 1750 متر از سطح دریا ( اختلاف ارتفاع 1570 متر ) قرار گرفته و ویژگیهای متفاوتی را به لحاظ اقلیم به وجود آورده است وسعترین دشتها در صحنه و کرمانشاه می باشند که از غنای زیستی برخوردار است .

 تالابها و رودخانه ها :

 بیش از یکصد دهنه چشمه بزرگ ( سراب ) به عنوان سرچشمه رودخانه ها یا سرشاخه آنها و 17 رشته وردخانه دائمی و تعدادی تالاب و آبگیر در استان کرمانشاه وجود دارد .

ازرودخانه های حوزه داخلی سیمره، گاماسیاب، قره سو، راز آور، گیزه رود، خرم رود، دینورآب و مرگ را میتوان نام یرد و رودخانه های سیروان، الوند به عنوان حوزه خارجی به عراق می ریزند .

تنوع حیات وحش استان کرمانشاه :

درزیستگاههای استان کرمانشاه 45 گونه پستاندار 180 گونه پرنده و 33 گونه ماهی و 35 گونه خزنده زندگی می کنند بعضی از این گونه ها از نوع کمیاب یا منحصر به فرد هستند .

پوشش گیاهی و تنوع گونه ای در استان :

بلندیهای زاگرس با داشتن کوههائی چون شاهو، پراو، امروله، دالاخانی، سفید کوه و ....... همچنین برخورداری از تنوع اقلیمی سردسیری، گرمسیری استان را از تنوع گیاهی قابل توجه ای برخوردار نموده است و براساس آخرین منابع بررسی شده از 8000 گونه گیاه ایران 1200 گونه در کرمانشاه وجود دارد بعضی از این گیاهان در نواحی محدودی از کشور می رویند و در هیچ کجایی دیگر جهان آنهارا نمی توان یافت و در ردیف ثروتهای طبیعی این سرزمین به شمار می روند و 124 گونه در گروه گیاهان کمیاب آسیب پذیر و در معرض خطر جای دارند .

 

موقعیت جغرافیایی :

استان کرمانشاه در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با استانهای ( لرستان، کردستان، ایلام، همدان ) و از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است مختصات جغرافیایی آن بین 36 و 33 درجه و 15 و 35 درجه شمالی و 24 و 45 درجه تا 30 و48 درجه طول شرقی قرار دارد .

با توجه به پیشینه استان به دورانهای زمین شناسی و برخورداری از رشته کوههای زاگرس میانی، رخنمون استان باسازندهای کوهستانی با ویژگیهای طبیعی خاص، وجود قلل مرتفع با حداکثر 3390 متر، دره های ژرف، دشت ها و جلگه های پست با حداکثر بلندای 180 متر ( اختلاف ارتفاع 2310 متر ) را سبب گردیده است گسترده استان کرمانشاه با مساحت 600/463/2 هکتار از وجود 000/800 هکتار پوشش جنگلی و 091/933 هکتار اراضی کشاورزی برخوردار است و دارای جمعیتی بالغ بر 596/778/1 نفر می باشد .

آب و هوا :

آب و هواي استان تحت تاًثیر رژیم مرطوب مدیترانه ای و دارای میانگین میزان بارندگی سالانه 300 تا 800 میلیمتر میباشد بر اساس طبقه اقلیمی کوپن، استان کرمانشاه دارای 4 اقلیم متفاوت است:

    1- زمستان ملايم و تابستان گرم و خشک در شهرستانهای قصرشيرين – سرپل ذهاب و دهستان ازگله در جنوب غربی جوانرود

2-    زمستان سرد و تابستان خنک ( پاوه جوانرود و کرند غرب )

3-    نیمه خشک واستپي خنک شهرستان سنقر و دهستان پشت دربند کرمانشاه

    4-    نیمه خشک و استپی گرم شامل کنگاور صحنه هرسين

تنوع زیستی و مناطق (بوم سازگان ها ) طبیعی استان :

پستی و بلندیهای متعدد زاگرس که به صورت مجموعه ای از رشته کوههای موازی و دشتهای مرتفع کوهستانی که در میان آنها شکل گرفته و همچنین وجود شرایط ویژه و مساعد آب و هوایی، غنای منابع محیط زیست طبیعی از قبیل آب، خاک، جامعه حیات وحش و جامعه گیاهی را موجب گردیده که مجموعه این عوامل، تنوع بوم سازگان ها را پدید آورده است :

    بوم سازگان کوهستانی جنگلی و غیر جنگلی .

     بوم سازگان دشتی و جلگه ای مرتفع و پست.

     بوم سازگان آبی شامل تالابی و رودخانه ای .

  کوهستانها :

 گونه غالب در بوم سازگان کوهستانی جنگلی را بلوط تشکیل می دهد که سطح وسیعی از مناطق استان دارای این وضعیت هستند و نقاط بسیاری از بلندیهای شهرستانهای کرمانشاه، هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر کلیایی در زمره مناطق کوهستانی غیر جنگلی می باشند که بخشهای بسیاری از ارتفاعات دالاهو، شاهو، بازی دراز ، پراو، حجر، شیرز، نخود چال، امروله، سطر، کیوه نان، بزاو و ......... را می توان نام برد .

دشتها :

حدود یک سوم از پهنه استان کرمانشاه را مناطق دشتی و پست در بر گرفته که با وسعتهای مختلفی در میان ارتفاعات محصور هستند، کم ارتفاع ترین این دشتها در سومار و نفت شهر با 180 متر و بلندترین آنها دشت سنقر با 1750 متر از سطح دریا ( اختلاف ارتفاع 1570 متر ) قرار گرفته و ویژگیهای متفاوتی را به لحاظ اقلیم به وجود آورده است وسعترین دشتها در صحنه و کرمانشاه می باشند که از غنای زیستی برخوردار است .

 تالابها و رودخانه ها :

 بیش از یکصد دهنه چشمه بزرگ ( سراب ) به عنوان سرچشمه رودخانه ها یا سرشاخه آنها و 17 رشته وردخانه دائمی و تعدادی تالاب و آبگیر در استان کرمانشاه وجود دارد .

ازرودخانه های حوزه داخلی سیمره، گاماسیاب، قره سو، راز آور، گیزه رود، خرم رود، دینورآب و مرگ را میتوان نام یرد و رودخانه های سیروان، الوند به عنوان حوزه خارجی به عراق می ریزند .

تنوع حیات وحش استان کرمانشاه :

درزیستگاههای استان کرمانشاه 45 گونه پستاندار 180 گونه پرنده و 33 گونه ماهی و 35 گونه خزنده زندگی می کنند بعضی از این گونه ها از نوع کمیاب یا منحصر به فرد هستند .

پوشش گیاهی و تنوع گونه ای در استان :

بلندیهای زاگرس با داشتن کوههائی چون شاهو، پراو، امروله، دالاخانی، سفید کوه و ....... همچنین برخورداری از تنوع اقلیمی سردسیری، گرمسیری استان را از تنوع گیاهی قابل توجه ای برخوردار نموده است و براساس آخرین منابع بررسی شده از 8000 گونه گیاه ایران 1200 گونه در کرمانشاه وجود دارد بعضی از این گیاهان در نواحی محدودی از کشور می رویند و در هیچ کجایی دیگر جهان آنهارا نمی توان یافت و در ردیف ثروتهای طبیعی این سرزمین به شمار می روند و 124 گونه در گروه گیاهان کمیاب آسیب پذیر و در معرض خطر جای دارند .

 


گروه دورانV5.5.5.0